Term and conditions

Term and conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ทางผู้ให้บริการเว็บ visualufabet.com ได้กำหนดขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้ศึกษา ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มต้นการวางเดิมพัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าใช้บริการ ทางเว็บ visualufabet.com จึงจัดทำขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไข

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บ visualufabet.com ได้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน หรือการชำระเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
 2. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ถึงจะสมัครสมาชิกได้ จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง ทางเว็บ visualufabet.com มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้เข้าใช้บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้
 3. ทางเว็บ visualufabet.com สามารถจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการได้อย่างหนาแน่น ไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้บริการ
 4. เว็บ visualufabet.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะบัญชีของผู้เข้าใช้บริการได้ทันที หากมีการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บ visualufabet.com ได้กำหนด
 5. ทางเว็บ visualufabet.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการของทางเว็บ visualufabet.com เรา
 6. ทางเว็บ visualufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอดทุกช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า
 7. ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ปรากฏบนเว็บ visualufabet.com ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปภาพ และวิดีโอต่าง ๆ ไม่สามารถนำไปแชร์ก่อนได้รับการอนุญาต หากพบเจอดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
 8. กฎข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ ถูกควบคุม และตีความตามกฎหมายของเว็บ visualufabet.com หากเกิดการขัดแย้ง จะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
 9. หากผู้เข้าใช้บริการละเมิดข้อตกลงนี้ ทางเว็บ visualufabet.com ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทันที และดำเนินการตามกฎหมาย
 10. หากผู้ใช้บริการมีการสมัครสมาชิกผ่านเว็บ visualufabet.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไข ตามที่เว็บ visualufabet.com ได้กำหนด
 11. หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย หรือคำถาม สามารถติดต่อผ่านช่องทาง contact@visualufabet.com ได้ตลอดเวลา